Added MD-SAL statistics-manager to dependendy in pom.xml 12/3112/1
authorAnil Vishnoi <avishnoi@in.ibm.com>
Tue, 26 Nov 2013 19:28:17 +0000 (00:58 +0530)
committerAnil Vishnoi <avishnoi@in.ibm.com>
Tue, 26 Nov 2013 19:57:28 +0000 (01:27 +0530)
commit83ce8d8b0b6ea253a261a0894a07158dfb852787
treea0a36de8737a1e6331d24121feea996dcbc3964a
parent35164fe61ccaf6fe4070bcb7d875544ea632a00b
Added MD-SAL statistics-manager to dependendy in pom.xml

Change-Id: I5bfed655b9db48161f862488a29ba363ef515d1d
Signed-off-by: Anil Vishnoi <avishnoi@in.ibm.com>
opendaylight/distribution/opendaylight/pom.xml